Om mig


Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling och erbjuder psykodynamisk terapi (PDT). I terapin integreras vid behov även inslag som mer hör hemma i andra terapimetoder såsom kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT). Mitt grundläggande förhållningssätt i mötet med varje människa är att lyssna in just den människans behov och önskningar samt att det blir utgångspunkten i det fortsatta terapeutiska arbetet. I samtalen och i terapin utforskar vi tillsammans det som blir svårt och som du önskar hjälp med. Målet med samtalen och terapin är att tillsammans genom förståelse för tankar, känslor, motiv och relationer kunna hitta andra sätt att förhålla sig samt möjlighet att förändra det som önskas förändras.

Min arbetslivserfarenhet som leg. psykolog och leg. psykoterapeut grundar sig i mångårigt arbete från bland annat Barn- och ungdomspsykiatrin, Habiliteringen, samtalsmottagningar, sjukvården samt som skolpsykolog. Jag har arbetat som legitimerad psykolog i över 15 år och har erfarenhet av samtalsterapier med barn, ungdomar, vuxna, par och familjer. Vidare har jag erfarenhet av neuropsykiatriska diagnoser såsom autism och ADHD, men även av somatiska sjukdomar och patienter med postcovid.

Det är viktigt att du som patient väljer en legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut för att det garanteras att yrkespersonen genomgått gedigen och godkänd utbildning och praktiska träning som krävs för att bedriva psykologisk behandling. Vidare innebär legitimeringen att yrkesutövaren står under tillsyn av socialstyrelsen och IVO – för din trygghet som patient.